Home 3D-Innovation RIF Subsidie voor innovatief onderwijsproject SMART MAKERS EDUCATION

RIF Subsidie voor innovatief onderwijsproject SMART MAKERS EDUCATION

5 min lezen
0

Op dinsdag 23 mei maakte Minister Bussemaker bekend welke projecten subsidie krijgen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Het Nova College, 3D Makers Zone, Hogeschool Inholland, Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlem hebben een subsidie toegekend gekregen van 1.066.870,- voor het innovatieve onderwijsproject SMART MAKERS EDUCATION. Dit betekent dat de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren een grote stap kan zetten met het opleiden van de nieuwe generatie studenten in het leren werken met onder andere 3D-printing, robotica en IoT.

Aan dit project werkte een breed scala aan partners, waaronder bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen mee. De totale projectbegroting voor dit initiatief is 3.200.662,-. Het resterende benodigde budget wordt beschikbaar gesteld door de partners van dit initiatief. Met het ‘Regionaal investeringsfonds mbo’ stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017, in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Werken aan Smart Technology Skills
Met het SMART MAKERS EDUCATION programma gaan het Nova College en de partners jongeren interesseren voor een beroep in ICT of techniek, docenten opleiden, opleidingsprogramma’s innoveren, verbeteren van doorstoom vmbo naar mbo naar hbo, jong talent vroegtijdig verbinden aan bedrijven en nieuwe innovatieve werkvormen zoals hackathons en makathons introduceren in het onderwijs. Ook voorziet het project in de oprichting van het practoraat Smart Technology Skills, waar onderzoek wordt gedaan naar de leerrendementen van deze werkvormen en hoe deze nog beter in te bedden in het onderwijs.

De nieuwe wereld
De wereld om ons heen verandert in razend tempo als gevolg van technologische innovaties zoals 3D-printing, Internet of Things, netwerktechnologie en robotisering. Het is van groot belang dat de nieuwe generatie jongeren wordt opgeleid met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zichzelf te handhaven in deze nieuwe wereld. Dit zijn technische kennis en vaardigheden maar ook bredere aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, ondernemerschap, creativiteit en een leven lang leren.

Innovatielabs
Drinkwaterbedrijf PWN zal een belangrijke rol vervullen bij de organisatie van hackathons en makathons evenals het beschikbaar stellen van haar Innovatielab Water & Natuur. Stichting-NASC ondersteunt met haar train the trainer programma in het opleiden van docenten. Bovendien levert het samen met SixFourteen een belangrijke bijdrage in het realiseren van een hypermodern Internet of Things en netwerk innovatielab evenals in moderniseren van opleidingsprogramma’s. Stichting-Praktijkleren ondersteunt in de inbedding in het onderwijs, realisatie van een doorlopende leerlijn en realiseren van examineringsmaterialen.

3D Makers Zone centrale rol
De 3D Makers Zone in Haarlem speelt een centrale rol in dit project, in de Zone komen partners uit MKB, overheid en onderwijs samen rondom vraagstukken met innovatieve technologie. Ook binnen het SMART MAKERS EDUCATION project vervult het deze centrale rol door het aanbieden van innovatielabs, meet-ups, inspiratie workshops, stages en faciliteren van makathons voor de maakindustrie.

Toon meer gerelateerde berichten
Toon meer door Maarten Verkoren
Toon meer in 3D-Innovation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ook

Is de Foodini 3D-voedselprinter al wat opgeschoten?

Voedsel kant en klaar uit de printer. Al in 2013 verschenen de eerste artikelen over deze …